download apk ros
logo ROS

ดาวน์โหลดตัวเต็ม Ros-เกมที่คุณต้องรอด

คุณสมบัติ

banner1
banner2
banner3
banner4

แผนที่

Planets Ham ruou Ga tàu hỏa Khu đầm lầy Tàu sân bay Thị trấn cổ Thành phố cổ Khu huấn luyện

แผนที่

Planets isLand Steel Factory Ruins Gold Mine Sewage Plant Crescent Bay Marsh Shark Gulf Peace Tridge Fortune Island Town Dire

อุปกรณ์

 • อาวุธ

 • 5/5
 • เกราะ

 • 1/1
 • อุปกรณ์

 • 1/6
 • อุปกรณ์

 • 2/6
 • อุปกรณ์

 • 3/6
 • อุปกรณ์

 • 4/6
 • อุปกรณ์

 • 5/6
 • อุปกรณ์

 • 6/6
 • กระเป๋าเป้

 • 1/1
Nhân vật game ROS
 • เสื้อผ้า

 • 1/2
 • เสื้อผ้า

 • 2/2
 • ชุดใหม่

 • 1/1
Bản đồ hầm rượu Bản đồ ga tàu hỏa Bản đồ đầm lầy Bản đồ tàu sân bay Bản đồ thị trấn cổ Bản đồ thành phố cổ Bản đồ khu huấn luyện Bản đồ isLand Bản đồ Steel Factory Bản đồ Ruins Bản đồ Gold Mine Bản đồ Sewage Plant Bản đồ Crescent Bay Bản đồ Marsh Bản đồ Shark Gulf Bản đồ Peace Tridge Bản đồ Fortune Island Bản đồ own Dire