Quick link

วิธีเข้าร่วมห้องแข่ง หา ROLE ID และ ID DISCORD

1. วิธีเข้าร่วมห้องแข่ง ROS PC

ขั้นที่ 1: เลือกการแข่งแบบ “จัดอันดับ” เลือกแผนที่ “Ghillie Island” ต่อไปเลือกเมนู "อื่น"ที่อยู่ข้างๆโหมด "Death Race" พอเข้าไปข้างในแล้วเลือก “โหมด - กำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 2: เลือกปุ่ม "ห้องกำหนดเอง" - แล้วเลือกหมายเลขห้อง - ถ้าหากหาห้องไม่เจอให้ใส่หมายเลขห้องในช่องค้นหา

ขั้นตอนที่ 3: ใส่ password ห้อง (ถ้ามี) แล้วกด “เข้าร่วม

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อเข้าห้องได้แล้ว เลือกช่องตำแหน่งเพื่อการเตรียมเข้าเกม

ขั้นตอนที่ 5 จำตำแหน่งของเรากับเพื่อนร่วมทีมให้ได้เพื่อเลือกตำแหน่งเตียมตัวที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง: Ginz และ Rimmi อยู่ในทีมเดียวกันและอยู่ในตำแหน่งที่สองในรายการจากนั้นคลิกที่ตำแหน่งเซลล์ที่สองตามที่แสดงในขั้นตอนที่ 5 เพื่อเลือกตำแหน่งของคุณ

 

2. วิธีการหา ID DISCORD และ ROLE ID ของตัวละครในเกม

 • วิธีค้าหา ROLE ID ของตัวเอง

วิธีหา role id ในเกม (ในกรณีที่หากคุณใส่ชื่อตัวละครไม่ถูกต้อง ทีมงานจัดแข่งก็สามารถหาข้อมูลของคุณเจอ)

 1. คลิกซ้ายไปที่ “รายละเอียด”
 2. คลิกซ้ายต่อที่ “ผลการต่อสู้”
 3. เลข Role ID ของตัวละคร “ID: ………. ”

 

 • วิธีหา ID DISCORD และเปลี่ยน NICKNAME DISCORD KHI เมื่อเข้าร่วมห้องแข่ง

หา ID DISCORD

นี่เป็นส่วนสำคัญเพื่อจัดระเบียบและแจ้งรหัสผ่านเข้าห้องแข่ง

 1. คลิกซ้ายตรงชื่อ nickname ของตัวเอง
 2. เลข ID Discord จะปรากฎในแบบ “#.......

 • เปลี่ยนชื่อ NICKNAME DISCORD เมื่อเข้าร่วมห้อง: 

นี่เป็นส่วนสำคัญเพื่อจัดระเบียบและแจ้งรหัสผ่านเข้าห้องแข่ง

 1. คลิกขวาตรงชืื่อ nickname ของตัวเอง
 2. เลือก “Change Nickname”
 3. ใส่ชื่อตัวละครในเกมของคุณ
 4. เลือก “Save” เพื่อบันทึก๙ื่อตัวละคร

ข้อมูลอื่นๆ
คุณเลือกภาษาไทยแล้ว.
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์ได้โดยคลิกที่ไอคอน ที่ด้านล่างของหน้า
กลับมา เห็นด้วย